Education 4 You

je vzdělávací platforma, která sdružuje jednotlivé instituce nabízející kvalitní vzdělání pro své klienty. Poskytujeme vzdělání už pro předškolní a školní děti, ale i firmy hledající certifikované školení pro své zaměstnance. Vše začalo v roce 2001, kdy jsme vznikli pod názvem Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky a nabízeli bakalářské studium.

Postupem času se jednak nabídka vyučovaných oborů rozšiřovala například o právo, které se objevilo i v názvu instituce, ale rovněž vznikly i další projekty: DIGI Akademie, Mateřská škola a Základní škola Duhový svět i programy MBA. V roce 2015 jsme vysokoškolské aktivity převedli na VŠ podnikání a práva a přijali název Education 4 You, a.s., vznikla tak platforma, která zastřešuje všechny naše vzdělávací aktivity.

DIGIAKADEMIE

DIGI Akademie je dodavatelem vzdělávacích služeb z oblasti informačních technologií. Akademie vznikla v roce 2010 jako dceřiná společnost Education 4 You. Od té doby nabízí svým zákazníkům komplexní vzdělávací kurzy pro jednotlivce i společnosti různého druhu. Nabízí firemní konzultace a školení, základní i pokročilé kurzy ovládání široké škály SW, to vše elektronickou či prezenční formou.

Akademie rovněž zájemcům nabízí otestovat své znalosti mezinárodní uznávanou zkouškou a získat tak celosvětově uznávaný certifikát.

MŠ Duhový svět

Mateřská škola duhový svět je předškolní zařízení rodinného typu pro děti ve věku zpravidla od 3 do 7 let. Školka navazuje na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Vzhledem k omezené kapacitě počtu přijatých dětí, jež si školka pečlivě hlídá, je umožněn individuální přístup ke každému z dětí.

Mateřská školka zároveň nabízí rodičům flexibilní přístup a možnost kdykoliv projednat vzdělání a osobní rozvoj dítěte.

ZŠ Duhový svět

Základní škola duhový svět rodinného typu poskytuje v souladu se školským zákonem vzdělání v rozsahu 1. až 5. třídy základní školy a nabízí podnětné a tvůrčí prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání.

Prioritou základní školy je motivovat žáky k výuce tak, aby se pro ně stala nejen samozřejmou, ale i nepostradatelnou složkou každého dne.

Education 4 you

+420 270 005 027
e4y@e4y.cz

Na Cihlářce 30
150 00 Praha 5

IČ: 26479800 DIČ: CZ26479800
ID datové schránky: kpzgzc8
Číslo účtu: 2100301088 /2010

DIGI Akademie

+420 270 001 114
skoleni@digiakademie.cz

Vltavská 585/14
150 00 Praha 5

IČ: 24729531 DIČ: CZ24729531
ID datové schránky: zrntzf5
Číslo účtu: 242433036 /0300

Mateřská škola Duhový svět

+420 777 454 460
lenka.koubova@zsduhovysvet.cz

Bendlova 2168
272 01 Kladno

IČ: 24252832 DIČ: CZ24252832
ID datové schránky: q3xivh3
Číslo účtu: 2100285698 /2010

Základní škola Duhový svět

+420 777 454 460
lenka.koubova@zsduhovysvet.cz

Josefa Hory 1376
272 01 Kladno

IČ: 24252832 DIČ: CZ24252832
ID datové schránky: q3xivh3
Číslo účtu: 2100285698 /2010